Mathijsen & Weijs Notarissen

Het kantoor van Notaris Q.C.M. Paantjens te Venray is per 1 november 2012 gesloten, aan notaris Paantjens is op zijn verzoek eervol ontslag verleend bij Koninklijk Besluit van 14 maart 2012 nr 12.000598.

Het protocol, met orginele minuutakten van notaris Paantjens en notaris M.A. Koolen, de notariele verklaringen,registers afschriften repertoria, kaartsystemen, dossiers en andere notariele bescheiden zijn bij besluit d.d. 10 oktober 2012 nr P801/Ven-01 van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie overgedragen aan notaris Mr. H.J.M.E. Mathijsen, verbonden aan het kantoor van Mathijsen & Weijs Notarissen te Venray.

Het onderhanden werk en de lopende dossiers zullen onder verantwoordelijkheid van notaris Mathijsen door het kantoor Mathijsen en Weijs worden afgehandeld. Hiermee is continuiteit van dienstverlening voor de clienten van notaris Paantjens verzekerd.

Het kantoor van de notarissen Mathijsen en Weijs zal uw aanspreekpunt zijn voor uw notariele aangelegenheden waarvoor het protocol en archief van oud-notaris Paantjens en van oud-notaris Koolen van belang kan zijn.

Dr. Poelsstraat 10 - 5802 AX Venray - T: 0478-586100

© 2006 Flyers Internet Communicatie
@_FOOTER_EXTENSION_@