Alle (stief)kinderen gelijke erfenis? Let hier op!


Nederland kent een flink aantal samengestelde gezinnen; gezinnen waarbij beide ouders kinderen meebrengen uit een vorige relatie. Als het samengestelde gezin aanvoelt als het eigen gezin, kan de wens ontstaan alle kinderen gelijk te behandelen. In dat geval willen de ouders vaak ook dat de kinderen bij overlijden gelijk worden behandeld.

Gelijk erfdeel

Stiefkinderen zijn echter niet automatisch op grond van de wet erfgenamen, dat moet in een testament zijn bepaald. Alleen op die manier kunnen alle kinderen een gelijk erfdeel krijgen, zowel bij het overlijden van de eerste partner als bij het overlijden van de laatste partner.

Erfenis op grond van de wet; een voorbeeld

Als voorbeeld kijken we even naar een samengesteld gezin waarvan de ouders getrouwd zijn en beide ouders twee kinderen hebben. Zowel de vader als de moeder heeft €300.000 vermogen. De man komt te overlijden. Dan krijgen op grond van de wet zijn eigen kinderen en zijn echtgenote ieder een ton. Dus de nalatenschap wordt verdeeld over drie erfgenamen: de langstlevende en twee kinderen. Als de vrouw kort daarna overlijdt, zonder datgeen wat ze heeft geërfd van haar echtgenoot op te hebben gemaakt, dan zit er in haar nalatenschap de €300.000 eigen vermogen en de €100.000 die ze van haar man heeft geërfd. Ze heeft zelf twee kinderen, dus ieder kind erft dan €200.000. Het verschil tussen wat de kinderen van de man hebben gekregen – ieder €100.000 – en wat de kinderen van de vrouw hebben gekregen – ieder €200.000 – is groot.

In dit voorbeeld komen de (stief)ouders vlak na elkaar te overlijden. In de praktijk kan het best zijn dat de langstlevende al een deel van de erfenis heeft opgemaakt. Maar het maakt wel duidelijk wat er zou kunnen gebeuren.

Erfenis vastgelegd in een testament; een voorbeeld

Met een testament kun je ervoor zorgen dat als de man overlijdt alle vier de kinderen en de langstlevende een gelijk deel erven. In dit geval is dat €60.000. Als nu de (stief)moeder kort na de man overlijdt, zonder datgeen wat ze heeft geërfd van haar echtgenoot op te hebben gemaakt, dan zit er in haar nalatenschap de €300.000 eigen vermogen en de €60.000 die ze van haar man heeft geërfd. De vier kinderen erven dan van de moeder nog eens €90.000. Per saldo krijgt iedereen in dit geval evenveel.

Kanttekening

Een testament kan altijd eenzijdig worden gewijzigd. Het is je eigen testament, dat kun je herroepen. Als de langstlevende het testament aanpast en besluit alleen de eigen kinderen te betrekken in de nalatenschap, dan gaat bovenstaand voorbeeld natuurlijk niet op. Natuurlijk is dit een vertrouwenskwestie en zal het niet vaak gebeuren, maar het is wel belangrijk te weten.

Meer weten?

Wil je meer weten over gelijke erfdelen of heb je andere vragen over de erfenis? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.