Bedrijfsovername door je kind: hoe regel je het met je andere kinderen?


Eén van je kinderen werkt al jaren in jouw bedrijf en wil jouw bedrijf na jouw pensioen graag voortzetten. Je andere kinderen hebben geen behoefte aan een rol in het bedrijf. Het kind dat je bedrijf wil voortzetten, heeft niet de financiële mogelijkheden om de koopsom te betalen. Je besluit het bedrijf (gedeeltelijk) aan hem of haar te schenken. Je wilt je andere kinderen echter niet benadelen. Hoe los je dit op? Eén van je kinderen krijgt (aandelen in) jouw bedrijf en ontvangt daarmee een grote schenking. Vaak is zo’n overname een flinke financiële puzzel. Er blijft dan geen geld over om je andere kinderen op hetzelfde moment ook een schenking te doen. Om scheve gezichten te voorkomen, zijn er drie mogelijkheden om je andere kinderen tegemoet te komen.

Testament

In je testament kun je rekening houden met de schenking die een van je kinderen eerder heeft ontvangen. Je neemt een clausule op waarin duidelijk wordt dat de bedrijfsopvolger minder erft dan de andere kinderen. Zo wordt je vermogen na jouw dood eerlijk verdeeld.

Meerwaardeclausule

Bij de overname van het bedrijf kun je afspraken maken met je opvolger over de mogelijke verkoop. Vaak wordt een meerwaardeclausule vastgelegd bij de overname. In deze clausule staat dat de andere kinderen mee profiteren van een eventuele verkoop van het bedrijf. Mocht het bedrijf binnen een aantal jaar worden verkocht voor een hogere waarde dan het nu heeft, dan wordt de meerwaarde gedeeld met de andere kinderen. Zo komt de schenking indirect ook bij de andere kinderen terecht.

Jaarlijkse schenking

Vaak besluiten ondernemers om hun bedrijf voor een gedeelte van de koopsom aan hun kind over te dragen. De koopsom die door het kind betaald wordt, gebruiken de ouders vaak als aanvulling op de AOW. Je kunt er ook voor kiezen om een gedeelte van dit vermogen aan de andere kinderen te schenken. Dit kan belastingvrij door jaarlijks een beperkt bedrag uit te keren.

Wil je je bedrijf overdragen aan een van je kinderen en de anderen niet benadelen? Een notaris kan je daarbij helpen. Wil je meer weten, neem dan contact op met Mathijsen & Weijs en bel ons op (0478) 586 100