Coronamaatregelen


Corona, Better safe than sorry!

Onder het mom “better safe than sorry ” heeft Mathijsen en Weijs Notariaat ook maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen voor onze bezoekers, klanten en onze medewerkers. Dit doen we zowel ter bescherming van uw en onze gezondheid. Ook hier passen we de nieuwe 1,5 meter samenleving zoveel mogelijk toe.

Allereerst volgen alle medewerkers van ons kantoor de aanbevelingen van de overheid op, zoals:

 • Geen handen schudden;
 • Afstand houden van elkaar;
 • Regelmatig handen wassen en desinfecteren;
 • Medewerkers die (milde) klachten hebben, zoals koorts, hoesten, keelpijn en/of verkoudheid blijven uit voorzorg thuis. Ook als huisgenoten deze klachten hebben dan blijven de medewerkers thuis;
 • Indien mogelijk werken er collega’s vanuit huis;

Ondertekening akte per volmacht

Reeds ingeplande afspraken voor ondertekening van de akten gaan in principe gewoon door, maar we zullen ook aan u vragen om eventueel per volmacht (op afstand) de akte te tekenen. Iemand van kantoor zal dan namens u de akte tekenen. De meeste notariële akten kunnen ook per volmacht worden getekend, maar voor bepaalde akten is uw fysieke aanwezigheid bij de notaris vereist. Dat geldt in ieder geval voor de ondertekening van hypotheken en testamenten, tenzij de tijdelijke wet Covid 19 van toepassing is (zie hier onder).

Tijdelijke wet Covid 19 tot 1 september 2020 (eventueel verlenging mogelijk)

Deze noodmaatregel geldt alleen voor mensen die ziek zijn en niet naar de notaris kunnen, Deze houdt in dat testamenten getekend kunnen worden via beeldbellen, bijvoorbeeld Skype, en dat deze zogenoemde Skype-testamenten rechtsgeldig blijven, ook na het beëindigen van deze crisismaatregel. Het is daarentegen niet mogelijk om een akte in het buitenland rechtsgeldig op deze wijze door een Nederlandse notaris te laten passeren. Tijdens het beeldbellen zal er een foto van u met uw legitimatiebewijs gemaakt worden.

Nieuwe afspraken 

Voor het inplannen van nieuwe afspraken geldt, dat wij met u overleggen of deze fysiek op ons kantoor kan plaatsvinden of via beeldbellen gevoerd kan worden.

Legalisatie volmachten van andere notariskantoren

Om te voorkomen dat mensen ons kantoor bezoeken terwijl dat niet strikt noodzakelijk is, is het tijdelijk niet mogelijk om volmachten van andere notariskantoren door ons te laten legaliseren. Indien u hier vragen over heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met het notariskantoor waarvan u de volmacht heeft ontvangen.

Legalisatie volmachten van ons kantoor  

Indien u een volmacht van ons kantoor heeft ontvangen om bij ons ter plekke te ondertekenen, dan verzoeken u hiervoor een afspraak te maken. Dit om te voorkomen, dat er te veel mensen tegelijk binnen zijn.

Bezoek aan ons kantoor 

Uit respect voor uw en onze gezondheid vragen wij u bij uw bezoek aan ons kantoor:

 • Bij binnenkomst uw handen te desinfecteren. Deze desinfectie staat rechts van u als u binnenkomt;
 • Geen handen te schudden;
 • Gepaste afstand te houden van ons en van elkaar (1,5 m);
 • De adviezen van het RIVM te volgen bij milde klachten, zoals niezen, hoesten, keelpijn, koorts of verhoging, niet naar ons kantoor te komen en zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen;
 • Om het aantal mensen dat zich tegelijk ins ons pand bevindt zo klein mogelijk te houden, verlenen we uitsluitend toegang aan personen, die als partij vermeld staan in de akten. Geen familie, makelaars of adviseurs;
 • We kunnen u helaas tijdelijk geen koffie of thee aanbieden;

 

Ons team dankt u hartelijk voor uw medewerking en begrip in deze uitzonderlijke situatie.