De nalatenschap, dit zijn de mogelijkheden


Als een naaste komt te overlijden, en er is sprake van een nalatenschap, dan zijn er een aantal mogelijkheden. In deze blog kijken we naar wat deze mogelijkheden zijn, en welke rol de notaris hierbij kan spelen.

1 Verwerpen

Als je zeker weet dat de overledene heel veel schulden heeft, kan je een nalatenschap verwerpen. Maar ook een slechte emotionele band met de overledene kan een reden zijn om een erfenis te verwerpen. Het verwerpen van een nalatenschap regel je via een Verklaring nalatenschap bij de rechtbank. Je bent dan geen erfgenaam meer. Dit is een onomkeerbaar proces. Het betekent overigens wel dat de andere erfgenamen verantwoordelijk worden voor de erfenis. Heb je bijvoorbeeld kinderen, dan worden je kinderen in jouw plaats erfgenaam. Willen alle erfgenamen de nalatenschap verwerpen, dan kun je dit voor alle – meerderjarig – erfgenamen gelijktijdig doen. Voor minderjarige erfgenamen is in dit geval toestemming van de kantonrechter nodig.

2 Beneficiair aanvaarden

Als je een nalatenschap beneficiair aanvaardt blijf je erfgenaam, maar je kunt niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schulden die de overledene heeft nagelaten. Ook dit wordt geregeld middels een Verklaring nalatenschap bij de rechtbank. Je blijft erfgenaam, maar je privévermogen wordt hierdoor veilig gesteld. Hiervoor moet er wel een wettelijke vereffening plaatsvinden: een wettelijke procedure, die regelt dat kosten die gemaakt worden om aan eventuele schuldeisers tegemoet te komen, zo veel mogelijk van de erfenis worden betaald. Weet je niet zeker wat de financiële situatie van de overledene is, dan kan dit een reden zijn om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden.

3 Zuiver aanvaarden

Als de overledene wat dichterbij staat en je bent op de hoogte van zijn of haar financiële situatie – bijvoorbeeld omdat je een tijd de administratie hebt geregeld – kun je ook de nalatenschap zuiver aanvaarden. Dan bespaar je jezelf de hele procedure van de wettelijke vereffening.

Meer weten?

Wil je meer inzicht in wat voor jouw situatie de mogelijkheden zijn, inclusief alle voors en tegens? Wij leggen je graag uit wat de opties en eventuele risico’s zijn. Ook kunnen we je helpen bij het regelen van de Verklaring nalatenschap of de wettelijke vereffening. Wil je eens verder praten over de nalatenschap? Heb je andere vragen? Neem gerust contact met ons op.