Eén of twee voogden benoemen? De voor- en de nadelen


Het is geen pretje om over na te denken, maar het is wel heel verstandig: wie zorgt er voor je kinderen als jij en je partner komen te overlijden? Je kan op verschillende manieren de voogdij laten vastleggen, door een testament opgesteld door een notaris of bij het gezagsregister van de rechtbank. Laat je de voogdij vastleggen in een testament, dan moet je ook nadenken of je één of twee voogden aanwijst. We leggen je uit waarom dat belangrijk is en wat er allemaal bij komt kijken.

Opvolgende voogden

In een testament kun je ervoor kiezen opvolgende voogden te benoemen. Het is immers mogelijk dat de eerste voogd de verantwoordelijkheid toch niet op zich kan of wil nemen. Dan is het goed dat je zelf hebt nagedacht over wie je in dat geval graag als voogd voor je kinderen zou willen.

Eén voogd

Heeft de voogd de benoeming geaccepteerd, dan is hij of zij verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van de kinderen. Dat wil niet zeggen dat de voogd dat daadwerkelijk zelf moet doen. De kinderen kunnen ook in een ander gezin worden opgevoed, maar onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de voogd. Voor de kosten voor het levensonderhoud kan de erfenis die de kinderen hebben gekregen worden aangewend.

Gezamenlijke voogdij

Als er gezamenlijke voogdij is, dus als iemand twee voogden náást elkaar heeft benoemd, dan zullen de voogden de kinderen gezamenlijk moeten verzorgen en opvoeden. De kosten voor het levensonderhoud van het kind worden dan betaald door de voogden zelf. De kantonrechter houdt toezicht op de manier waarop de voogd het vermogen van de kinderen beheert en voor bepaalde handelingen moet ook toestemming aan de kantonrechter worden gevraagd.

Meer weten?

Wil je meer weten over het benoemen van een voogd of heb je andere vragen over het testament? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel ons op 0478-586 100