Medische wensen? Leg ze vast in je levenstestament


Het laten opstellen van een levenstestament is belangrijk. Stel dat er iets met je gebeurt waardoor je zelf – tijdelijk – geen beslissingen meer kunt nemen, wie zorgt dan dat je wordt verzorgd zoals jij dat graag wilt?

De M van medisch

Een testament is als een gereedschapskist rondom het overlijden, zorg dat die goed gevuld en flexibel is. Hetzelfde geldt voor het levenstestament. Je weet niet wanneer je welke beslissing moet nemen, in welke levensfase. Je weet simpelweg niet wanneer je het nodig gaat hebben. Zorg daarom dat die gereedschapskist zo breed mogelijk gevuld is, van a tot z ,en in de juiste handen gesteld wordt, dat is cruciaal. En als die gereedschapskist met zo veel mogelijk instrumenten gevuld moet zijn, met de B van bankzaken, de H van hypotheek, de W van woningverkoop en de Z van zorgovereenkomst, kom je automatisch ook langs de M van medisch. Het is een totaalvraag aan je gemachtigde, of dat nu een partner, kind, of vriend is: wil jij mijn vertrouwenspersoon zijn? Daar hoort ook het medische stuk bij: wil jij met de arts praten als ik het niet meer kan? Voorwaarde is natuurlijk het absolute vertrouwen in de gemachtigde. Is dat vertrouwen geen 200 procent dan kun je nog kiezen voor ‘geobjectiveerd vertrouwen’ door meerdere personen aan te wijzen die gezamenlijk moeten optreden en/of een toezichthouder te benoemen. Is er geen vertrouwen, stel dan geen gemachtigde aan of kies voor een onafhankelijke derde. Je kunt dan nog wel je visie op medische beslissingen vastleggen.

Je mond zwijgt

Wat als de M van medisch niet geregeld is? Dan zwijgt jouw mond op het moment dat je niet aanspreekbaar bent. De hoofdregel is: jij en alleen jijzelf kunt beslissingen nemen over jouw medische behandeling. Wettelijk gezien hebben directe familieleden wel een bepaalde beslissingsmacht, maar deze is beperkt. Lig je in coma, of word je op de IC op je buik gehouden met corona, ben je dement, en heb je je medische wensen niet vastgelegd? Dan kan niemand écht namens jou spreken. Regel dat in je levenstestament.

Help je naasten

Nog niet overtuigd? Door je wensen vast te leggen, geef je je kinderen, je partner of andere vertrouwenspersoon handvatten. Als jouw gezondheid te wensen overlaat, zijn ze al mantelzorger, er komt al veel op ze af. Op het moment dat ze door de gang van het ziekenhuis lopen, achter de arts aan die jouw bed voortduwt, wil je niet dat ze daar ineens de vraag krijgen: moeten we hier links of rechtsaf gaan? Dan moeten ze in een fractie van een seconde die beslissing maken. Dan gaan de gedachten van je kind in een flits terug naar de spaarzame momenten dat het gesprek ooit ‘die kant’ op ging en slaat snel de twijfel toe. Beter is het je vertrouwenspersoon een soort meetlint in handen te geven, niet als wet van mezen en perzen, maar als een soort kompas. Als ik in ondraaglijke pijn verkeer en er geen uitzicht meer is op herstel, dan vind ik het goed dat een behandeling gestopt wordt, bijvoorbeeld. Aan de vertrouwenspersoon de taak om te meten: past het of past het niet binnen jouw wensen? Maar dan is er in ieder geval een richting. Er zal nooit helemaal geen grijs gebied meer zijn, want je kunt niet van elk ziektebeeld tot in detail vastleggen wat je wensen zijn, maar er ligt wel een beschrijving. Dat biedt een veilig houvast voor je vertrouwenspersoon.

Meer weten?

Denk dus over je wensen na als je nog gezond bent en leg ze vast in een levenstestament. Wil je eens verder praten over wat je precies vast wilt en kunt laten leggen? Heb je andere vragen? Neem gerust contact met ons op.