Samenwonen? Regel dat samenlevingscontract!


Eindelijk, je gaat samenwonen! Je gaat samen met je vriend of vriendin een huis huren. Of misschien wel kopen. Dan komt er natuurlijk veel op je af. Wie gaat wat betalen? Welke spullen zijn van jou en wat is van de ander? En hoe zit het met je studieschuld? Voor samenwoners is in de wet niets geregeld. Zo lang er niets misgaat, levert dat geen problemen op. Het is echter wel zo handig om vooraf goede afspraken te maken! Want stel, je relatie gaat uit of jij of je partner komt vroegtijdig te overlijden. Wat dan? In een samenlevingscontract of samenlevingsovereenkomst worden al je zaken goed regelen. Daarover gaat deze blog!

Een samenlevingscontract, wat is dat?

Een samenlevingscontract is een overeenkomst tussen jou en je partner waarin je allerlei afspraken vastlegt die met het samenwonen te maken hebben. En nee, daar hoef je niet per se voor naar de notaris. Een notarieel samenlevingscontract biedt echter wel flink wat voordelen. Daarover later meer.

Welke onderwerpen kun je zoal regelen in een samenlevingscontract?

 • Wat is van wie? Je kunt precies aangeven welke zaken van jou of je partner zijn en welke zaken gemeenschappelijk. Het kan om van alles gaan. Om spullen (inboedel), bankrekeningen, maar ook om schulden
 • Hoe wordt het inkomen verdeeld? Behoudt ieder zijn eigen inkomen of gaat het bijvoorbeeld op de grote hoop en wordt daaruit alles voldaan?
 • Hoe worden de lasten verdeeld? Denk bijvoorbeeld aan woonlasten (huur of hypotheekrente). Doen jij en je partner dat 50/50 of misschien naar verhouding van ieders inkomen? Je kunt natuurlijk ook iets anders afspreken
 • Wat wordt uit de huishoudpot betaald en hoe groot is die? Jij kunt samen met je partner exact bepalen welke kosten uit de huishoudpot worden voldaan en welk deel van het inkomen daarin wordt gestort
 • Wat als na voldoening van alle lasten een geldbedrag overblijft? Deel je dat bedrag met je partner of behoudt ieder het deel dat hij/zij heeft verdiend?
 • Wat gebeurt er als de relatie eindigt? Je maakt met je partner afspraken over hoe de gemeenschappelijke zaken worden verdeeld en wie er in de woning mag blijven wanneer de relatie is geëindigd, ook als dat komt door overlijden. Daartoe wordt een ‘verblijvensbeding’ opgesteld

En er is nog veel meer mogelijk met een samenlevingscontract

 • Jij en je partner zijn geen erfgenamen van elkaar. In een samenlevingscontract kun je een regeling treffen voor gemeenschappelijke zaken, maar stel dat de woning waarin je hebt samengewoond privé-eigendom is van degene die is overleden? Voor zo’n geval kunnen jij en je partner ieder een testament opstellen, waarin je elkaar tot erfgenaam benoemt
 • Stel je hebt een eigen zaak. Je zou dan ook kunnen bepalen dat je partner meedeelt in de waardestijging van je zaak
 • Als er kinderen zijn/komen, kun je met je partner afspreken hoe onderling de kosten voor verzorging en opvoeding van de kinderen worden verdeeld

De voordelen van een (notarieel) samenlevingscontract

 • Duidelijkheid vooraf. Voorkom discussies achteraf of mogelijke procedures
 • Fiscaal partnerschap. In dat geval kun je met je partner gezamenlijk belastingaangifte doen en de aftrekposten onderling verdelen. Dat levert degene met het hoogste inkomen een grotere teruggave op
 • Mocht jij of je partner overlijden, dan geniet de ander – als erfgenaam – een hoge vrijstelling en wordt hij/zij belast voor een laag erfbelastingtarief
 • Recht op partnerpensioen. Pensioenverzekeraars stellen vaak wel als voorwaarde dat er een (notarieel) samenlevingscontract is opgesteld

Nog vragen?

Je kunt héél véél regelen in een samenlevingscontract. Je kunt het zo gek niet bedenken. Soms ligt het voor de hand, soms niet. Je notaris kan al je vragen beantwoorden en jou en je partner desgewenst adviseren. Je kunt het maar beter goed geregeld hebben, toch?!