Trouwen of geregistreerd partnerschap? Waar kies je voor?


Verliefd, verloofd, en dan? Gaan jullie trouwen, kiezen jullie voor geregistreerd partnerschap of gaan jullie voor een samenlevingscontract? In deze blog bespreken we de verschillen en overeenkomsten tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Het samenlevingscontract bespreken we in een aparte blog.

Gemeenschap van goederen? Beperkt maar automatisch.

Een huwelijk en geregistreerd partnerschap komen op heel veel punten overeen. Net als bij een huwelijk ontstaat er bij het geregistreerd partnerschap – sinds 1 januari 2018 – een beperkte gemeenschap van goederen. Alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of het geregistreerd partnerschap van jullie samen waren en de bezittingen en schulden die jullie ná het huwelijk of geregistreerd partnerschap verkrijgen vallen in de beperkte gemeenschap van goederen. Alle erfenissen en schenkingen vallen buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die jullie vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap hadden.

Rechten en verplichtingen? Onderhoudsplicht, ook na scheiding.

Net als bij een huwelijk ontstaat er bij het geregistreerd partnerschap een onderhoudsplicht tussen de echtgenoten of partners. Bij een onderhoudsplicht zijn de echtgenoten of partners, volgens de wet, elkaar hulp, getrouwheid en bijstand verschuldigd. Dat houdt bijvoorbeeld in dat als jullie uit elkaar gaan, de gewezen partner of echtgeno(o)t(e) recht kan hebben op partneralimentatie. Er is een wetsvoorstel waardoor de regels voor partneralimentatie in de toekomst, onder meer voor de maximale duur van partneralimentatie, waarschijnlijk worden aangepast.

Pensioenen delen? Automatisch, tenzij je dat anders wilt.

Als mensen getrouwd of geregistreerd zijn zullen ze automatisch het ouderdomspensioen bij scheiding met elkaar delen, tenzij ze anders besluiten in huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. Echtgenoten en partners hebben automatisch recht op elkaars nabestaandenpensioen. Als in een huwelijk of geregistreerd partnerschap een van de partners komt te overlijden, krijgt de pensioenuitvoerder daar automatisch bericht van en krijgt de langstlevende partner pensioen.

Erkenning en gezag bij kinderen? Automatisch voor beide ouders.

Bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap hebben beide partners automatisch het gezag over de kinderen en is de vader automatisch juridisch vader van het kind dat tijdens het huwelijk of partnerschap wordt geboren.

Wat gebeurt er bij overlijden? Jullie zijn elkaars erfgenamen, tenzij je dat anders wilt.

Echtgenoten en geregistreerd partners worden ook elkaars erfgenamen door het huwelijk of het geregistreerd partnerschap; jullie zullen van elkaar erven op grond van de wet, tenzij er een testament is opgesteld waarin daarvan wordt afgeweken.

Als er ook kinderen zijn, zullen de kinderen net als de echtgenoot of partner erfgenaam zijn. Op grond van de wet moeten de kinderen wachten op hun erfdeel tot de langstlevende echtgenoot of partner is overleden. Tot die tijd heeft de langstlevende echtgenoot of partner de mogelijkheid om alles te gebruiken en te verteren, dus eventueel ook op te maken.

Scheiding bij huwelijk en geregistreerd partnerschap? Via de rechter of notaris.

Een geregistreerd partnerschap kan, afhankelijk van jullie situatie, bij de rechter of bij de notaris worden ontbonden. Voor een echtscheiding of scheiding van tafel en bed (na een huwelijk), is altijd een gang naar de rechter nodig. Dat is een iets ingewikkelder en langduriger procedure want het verzoek tot echtscheiding kan alleen worden ingediend door een advocaat. Bij een scheiding van tafel en bed ben je nog wel getrouwd, maar de meeste juridische verbindingen zijn verbroken. Er is bijvoorbeeld geen gemeenschap van goederen meer. Vroeger gebeurde scheiding van tafel en bed door geloofsovertuiging; mensen mochten vanwege hun geloof niet scheiden maar wilden niet meer samenleven. Tegenwoordig komt het niet veel meer voor. Bij geregistreerd partnerschap is scheiding van tafel en bed niet mogelijk.

Erkenning van huwelijk en geregistreerd partnerschap? Let op deze verschillen.

Een huwelijk wordt in elk land erkend, geregistreerd partnerschap daarentegen niet. Geregistreerd partnerschap komt niet in elk land in het rechtstelsel voor als samenlevingsvorm. Als je als geregistreerd partners bijvoorbeeld besluit te gaan emigreren naar een land waar deze samenlevingsvorm niet wordt erkend en een van beiden komt te overlijden, dan ben je wettelijk gezien niets van elkaar, ook geen erfgenamen. Ook als je een vermogen in het buitenland opbouwt, is het van belang te weten dat het partnerschap niet overal wordt erkend.

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk? Dat kan altijd!

Geregistreerd partnerschap kan worden omgezet in een huwelijk. Sommige stellen hebben geen geld voor een groot huwelijksfeest en kiezen daarom voor geregistreerd partnerschap omdat ze bijvoorbeeld een kind krijgen of een woning gaan kopen. Op een later tijdstip kunnen ze dat altijd nog omzetten naar een huwelijk, inclusief dat grote feest. Een huwelijk kun je niet omzetten naar geregistreerd partnerschap. Dat kon ooit wel, maar dat is afgeschaft. Mensen gebruikten die mogelijkheid om heel snel te scheiden: de flitsscheiding. Zo hoefde je niet via een advocaat bij de rechter te scheiden, maar zette je het huwelijk om in een partnerschap en het partnerschap werd dan bij de notaris ontbonden.

Meer weten?

Er zijn dus veel overeenkomsten tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap. Op de website van notaris.nl is het mogelijk de samenlevingsvormen met elkaar te vergelijken. Heb je nog vragen over het geregistreerd partnerschap of het huwelijk? Heb je andere vragen? Neem gerust contact met ons op.